Russian English Facebook Електронна поща Шуменски университет

РЕДКОЛЕГИЯ

В тази страница може да получите информация за международния екип, който се грижи за подбора и качеството на материалите, публикувани в научната поредица.

проф. д.ф.н. Стефана Димитрова

Проф. д.ф.н. Стефана Димитрова

БАН – Институт за български език, България


проф. д.ф.н. Ирина Лешутина

Проф. д.ф.н. Ирина Лешутина

Държавен институт по руски език «А.Пушкин», Русия


проф. д.ф.н. Наталья Цветова

Проф. д.ф.н. Наталья Цветова

Санктпетербургски държавен университет, Русия


доц. д.ф.н. Светлана Алексанова

Доц. д.ф.н. Светлана Алексанова

Краснодарски държавен университет, Русия


проф. д.ф.н. Ярослав Вежбински

Проф. д.ф.н. Ярослав Вежбински

Лодзки университет, Полша


проф. д.ф.н. Ярослав Вежбински

Проф. к.п.н. Светлана Хамшовски

Будапештский экономический университет прикладных наук, Унгария


проф. д.ф.н. Ярослав Вежбински

Проф. д.ф.н. Жаныл Жунусова, Казахстан

Евразийски национален университет "Л. Н. Гумильов", Казахстан


проф. д-р Аксиния Красовски

Проф. д-р Аксиния Красовски

Букурещки университет, Румъния


проф. д-р Валентина Аврамова

Проф. д-р Валентина Аврамова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България


проф. д-р Елена Стоянова

Проф. д-р Елена Стоянова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България


проф. д-р Татяна Чалъкова

Проф. д-р Татяна Чалъкова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България


доц. д-р Анна Николова

Доц. д-р Анна Николова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България


доц. д-р Стефка Петкова-Калева

Доц. д-р Стефка Петкова-Калева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България